Ankieta - normy pracy i zatrudnienia fizjoterapeutów

  • Koleżanki i Koledzy!

    Jednym z zadań Krajowej Rady Fizjoterapeutów jest dbałość o prawidłowe i zgodne z przyjętymi aktami normatywnymi, leczenie pacjentów poddawanych procesowi fizjoterapii. W chwili obecnej sygnały docierające ze środowiska wskazują na mnogość problemów z jakimi w codziennej pracy spotykają się fizjoterapeuci. Zdecydowana większość tych problemów wynika z nieprawidłowej interpretacji przepisów lub braku ich doprecyzowania. Poniższa ankieta ma za zadanie pozyskanie materiałów do analizy warunków pracy fizjoterapeutów w celu wypracowania w przyszłości adekwatnych do potrzeb, norm zatrudnienia i przepisów je regulujących. Dane uzyskane z analizy wyników będą służyły w przyszłości do monitorowania procesów i zmian zachodzących w miejscach pracy członków KIF.

  • Pracuję w *

    Proszę podać swoje miejsce pracy
    Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...